Anh/chị mong muốn lương và các chế độ như thế nào?

Bạn mong muốn mức lương như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Đây là một câu hỏi “bẫy”. Được xem như trò chơi mà bạn có thể thua cuộc nếu không chơi thông minh. Vì vậy, hãy đừng trả lời thẳng câu hỏi này. Thay vào đó, hãy nói cái gì đó ví dụ như đây là một câu hỏi khó khăn với tôi. Nên bạn có thể cho tôi biết quy mô, khối lượng của vị trí công việc này? Trong hầu hết các trường hợp, người phỏng vấn sẽ trả lời câu hỏi này của bạn. Có trường hợp thì tuỳ thuộc vào chi tiết từng vị trí công việc.

Mẫu trả lời

1. Với tôi tiền lương là nhu cầu quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là công việc mang đến cho tôi là như thế nào (hãy nói rõ thông tin này trong buổi phỏng vấn). Tôi luôn muốn cống hiến cho công việc trong một môi trường làm việc tốt.

2. Tôi đang tìm kiếm mức lương mà không chỉ đủ để chi tiêu cuộc sống hàng tháng mà còn sử dụng nó để tận hưởng. Tôi không muốn trở thành người làm việc chỉ để lấy tiền lương hàng tháng cho cuộc sống hàng ngày. Tôi không quan tâm tới mức lương người khác là bao nhiêu, tôi quan tâm tới thứ công việc phải đáp ứng được cả về mặt vật chất và tinh thần. Tôi sẽ không nhận công việc nào nếu chúng không có được hai tiêu chí này.

Share This Post

Recent Articles

© 2017 Nghề nghiệp 123. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS