Câu hỏi phỏng vấn Chuyên viên tư vấn ERP

Câu hỏi phỏng vấn Chuyên viên tư vấn ERP

Bài viết này gồm 2 phần::

• Phần I là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho Chuyên viên tư vấn ERP và;

• Phần II là các mẹo phỏng vấn xin việc.

Nếu như bạn cần thêm thông tin để tìm việc làm cho chức danh Chuyên viên tư vấn ERP, bạn có thể ghi ý kiến của bạn ở cuối bài viết này.

I. Câu hỏi phỏng vấn cho chức danh Chuyên viên tư vấn ERP:

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp và câu trả lời. Bạn click vào đường link để xem câu trả lời cho từng câu hỏi. Hiện tại, ngheghiep123 không thể cung cấp cho các bạn tất cả câu hỏi phỏng vấn kèm theo câu trả lời, chúng tôi rất mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm liên quan, quan điểm của mình ở cuối bài viết này.

1. Vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân bạn/anh/chị?

2. Những điểm mạnh lớn nhất của anh/chị là gì?

3. Những điểm yếu lớn nhất của anh/chị là gì?

4. Anh/chị mong muốn lương và các chế độ như thế nào?

5. Tại sao anh/chị lại rời bỏ công việc trước?

6. Hãy cho chúng tôi biết về mục tiêu nghề nghiệp của anh/chị?

7. Làm thế nào để vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch của ngân hàng đặt ra cho bạn (là nhân viên tín dụng) vừa đảm bảo an toàn cho vốn vay?

8. Lĩnh vực hoạt động (kinh doanh, sản xuất) nào bạn ưu tiên trong việc tìm kiếm khách hàng của bạn? Vì sao?

9. Anh/chị đã học hỏi được những gì từ kinh nghiệm/công việc trước đây (hoặc một công việc cụ thể nào đó)?

10. Tại sao anh/chị lại ứng tuyển vào vị trí Chuyên viên tư vấn ERP?

11. Theo anh/chị, thì 3 kỹ năng quan trọng nhất cho Chuyên viên tư vấn ERP là gì?

12. Anh chị hãy nêu các công cụ, phương pháp được sử dụng cho Chuyên viên tư vấn ERP là gì? Xin vui lòng giải thích làm thế nào để anh/chị sử dụng chúng?

13. ISO 9001 là gì, làm thế nào để anh/chị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công việc Chuyên viên tư vấn ERP?

14. Anh chị hãy cho biết các lỗi thường gặp trong công việc Chuyên viên tư vấn ERP? Và anh chị sẽ có giải pháp xử lý chúng như thế nào?

15. Hãy cho chúng tôi biết kinh nghiệm của anh/chị liên quan đến Chuyên viên tư vấn ERP?

16. Anh/chị để làm gì để nâng cao kiến thức cho công việc Chuyên viên tư vấn ERP?

17. Anh chị hãy mô tả tối đa 7 nguyên tắc làm việc của anh/chị?

18. Anh/chị có câu hỏi nào cho chúng tôi không?

II. Mẹo phỏng vấn cho Chuyên viên tư vấn ERP:

1. Tìm hiểu các loại câu hỏi phỏng vấn liên quan đến Chuyên viên tư vấn ERP như:

• Các câu hỏi phỏng vấn chung: phần này bạn có thể tham khảo danh sách 64 câu hỏi phỏng vấn và trả lời do nghenghiep123 soạn thảo.

• Câu hỏi phỏng vấn chuyên môn: gồm câu hỏi phỏng vấn liên quan đến ngành và liên quan đến chức danh Chuyên viên tư vấn ERP.

Trong phần này, bạn có thể tham khảo:

• 64 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và trả lời: http://nghenghiep123.com/64-cau-hoi-phong-van-va-tra-loi/

2. Chuẩn bị phỏng vấn.

• Trước hết bạn cần tham khảo 31 mẹo phỏng vấn xin việc: http://nghenghiep123.com/31-meo-phong-van-xin-viec/

• Tìm hiểu kỹ về tiêu chuẩn cho công việc Chuyên viên tư vấn ERP của từng nhà tuyển dụng (nói từng…vì có thể mỗi nhà tuyển dụng có tiêu chuẩn khác nhau 7 mẹo xác định tiêu chuẩn).

• Bạn cần xem xét mô tả công việc cho chức danh Chuyên viên tư vấn ERP, nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn các câu hỏi như: bạn thực hiện công việc/nhiệm vụ đó như thế nào…

• Tìm hiểu quy trình phỏng vấn cho Chuyên viên tư vấn ERP của từng nhà tuyển dụng, mỗi quy trình sẽ có yêu cầu khác nhau, quy trình phỏng vấn cũng thường liên quan đến các loại câu hỏi/hình thức phỏng vấn.

3. Các tài liệu hữu ích khác:

• 11 loại câu hỏi phỏng vấn thường gặp: http://nghenghiep123.com/11-loai-cau-hoi-phong-van-xin-viec-lam/

• 12 lỗi thường gặp khi phỏng vấn xin việc: http://nghenghiep123.com/12-loi-thuong-gap-khi-phong-van-xin-viec/

• 10 bí mật để chiến thắng mọi cuộc phỏng vấn: http://nghenghiep123.com/10-bi-mat-de-chien-thang-moi-cuoc-phong-van/

Share This Post

Recent Articles

© 2017 Nghề nghiệp 123. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS