Mô tả công việc Bảo vệ công trình xây dựng

Mô tả công việc Bảo vệ công trình xây dựng

Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc….

I. Mô tả công việc vị trí Bảo vệ công trình xây dựng

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Bảo vệ công trình xây dựng bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. Tuần tra, canh gác, bảo vệ phương tiện, tài sản của Công ty, CBCNV trong công trường
2. Kiểm tra xe chuyên chở vật tư ra vào công trình
3. Giám sát, nhắc nhở CBCNV, Công nhân ra vào công trường đảm bảo an toàn lao động…..
4. Làm việc theo sự chỉ đạo của quản lý công trường

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1-Đối với công tác nhập:
– Khi các đơn vị tới công trình thi công các hạng mục Thủ kho, tổ Bảo vệ tại công trình có trách nhiệm yêu cầu lập phiếu đề nghị nhập vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản, thiết bị xây dựng theo mẫu đính kèm (lập thành 02 bản: Bảo vệ giữ 01 bản, đơn vị đề nghị nhập giữ 01 bản).
– Sau đó Bảo vệ và Thủ kho ký xác nhận trình Chỉ huy trưởng ký duyệt trước khi mang vào công trình thi công.
2-Đối với công tác xuất:
– Khi các đơn vị thi công xong cần chuyển vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị xây dựng ra khỏi công trình Bảo vệ tại công trình có trách nhiệm yêu cầu lập phiếu đề nghị xuất vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản, thiết bị xây dựng theo mẫu đính kèm (lập thành 02 bản: Bảo vệ giữ 01 bản, đơn vị đề nghị xuất giữ 01 bản).
– Bảo vệ và Thủ kho căn cứ theo phiếu đề nghi nhập trước đó kiểm tra chi tiết chủng loại, số lượng từng loại xem có đúng với số lượng mang vào không, xác nhận trình Chỉ huy trưởng ký. Sau đó chuyển về công ty trình Giám đốc ký duyệt trước khi mang cho ra khỏi công trình.
3-Đối với thiết bị, công cụ dụng cụ mang vào, ra hàng ngày:
– Bảo vệ có trách nhiệm ghi chi tiết chủng loại, số lượng vào sổ (theo mẫu) khi mang vào. Sau đó căn cứ theo sổ kiểm tra trước khi cho ra.
* Lưu ý: Tất cả vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị xây dựng không khai báo khi mang vào tuyệt đối Thủ kho, tổ Bảo vệ không cho phép mang ra dưới bất kỳ hình thức nào. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phải báo cáo ngay cho phòng Kế toán hoặc phòng Hành chính trình Giám đốc công ty cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: http://nghenghiep123.com/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

II. Tiêu chuẩn công việc Bảo vệ công trình xây dựng

Tiêu chuẩn công việc của Bảo vệ công trình xây dựng bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

5. Lao động phổ thong
6. Kinh nghiệm 1 năm
7. Có sức khoẻ, siêng năng
8. Thật thà trung thực
9. Nhanh nhẹn hoạt bát
10. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng bảo vệ các công trình xây dựng

Để xây dựng một bảng tiêu chuẩn công việc bạn có thể tham khảo tài liệu sau: Mô hình KSAOs để xây dựng tiêu chuẩn công việc: http://nghenghiep123.com/xay-dung-tieu-chuan-cong-viec-theo-mo-hinh-ksaos

III. Lương và các chế độ Bảo vệ công trình xây dựng

Tham khảo: 10 mẹo để có lương cao: http://nghenghiep123.com/10-meo-de-co-luong-cao

IV. Hướng dẫn tìm việc/tuyển dụng Bảo vệ công trình xây dựng

Các bài viết sau sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi tìm việc Bảo vệ công trình xây dựng:

• 10 cách phố biến tìm việc hiệu quả: http://nghenghiep123.com/10-cach-pho-bien-tim-viec-hieu-qua
• 11 loại câu hỏi phỏng vấn thường gặp: http://nghenghiep123.com/11-loai-cau-hoi-phong-van-xin-viec-lam
• 12 lỗi thường gặp khi phỏng vấn xin việc: http://nghenghiep123.com/12-loi-thuong-gap-khi-phong-van-xin-viec
• 10 bí mật để chiến thắng mọi cuộc phỏng vấn: http://nghenghiep123.com/10-bi-mat-de-chien-thang-moi-cuoc-phong-van
• 64 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và trả lời: http://nghenghiep123.com/64-cau-hoi-phong-van-va-tra-loi
• 7 mẫu đơn xin việc thường gặp: http://nghenghiep123.com/7-mau-don-xin-viec-thuong-gap
• 8 mẫu sơ yếu lý lịch thường gặp: http://nghenghiep123.com/8-mau-so-yeu-ly-lich-thuong-gap-cvresume

V. Đánh giá công việc Bảo vệ công trình xây dựng

Tham khảo tài liệu liên quan:

• 11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc: http://nghenghiep123.com/11-phuong-phap-danh-gia-thuc-hien-cong-viec
• 10 mẫu đánh giá công việc: http://nghenghiep123.com/10-mau-danh-gia-thuc-hien-cong-viec

Share This Post

Recent Articles

© 2017 Nghề nghiệp 123. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS