Mô tả công việc Nhân viên chế độ chính sách

Mô tả công việc Nhân viên chế độ chính sách

Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc….

I. Mô tả công việc vị trí Nhân viên chế độ chính sách

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên chế độ chính sách bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm về chế độ, quyền lợi, thưởng – phạt… của nhân viên trong Công ty
2. Hỗ trợ kịp thời và đưa ra phương hướng chuyên nghiệp trên góc nhìn của C&B
Provide timely and professional advice to the management in aspects of C&B
3. Xây dựng và cập nhật các quy định của công ty, phù hợp với yêu cầu kinh doanh và mã Lao động
4. Hỗ trợ để tiến hành đánh giá hiệu suất cuối năm và theo dõi đánh giá hàng năm cho tất cả các nhân viên
5. Duy trì mối quan hệ tốt với các bên nội bộ và bên ngoài thông qua giao tiếp chuyên nghiệp
6. Chịu trách nhiệm thực hiện biên chế hàng tháng và trợ cấp thôi việc cho tất cả các nhân viên của công ty
7. Chịu trách nhiệm thực hiện bảo hiệm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài
8. Thực hiện yêu cầu bồi thường bất kỳ lợi ích cho nhân viên nghỉ ốm, nghỉ phép chăm sóc con, nghỉ thai sản lợi ích nếu có
9. Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
10. Thực hiện các thủ tục trên thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội ban hành, thực hiện tất cả các tháng, quý, báo cáo hàng năm
11. Thực hiện làm hợp đồng & các quyết định cho nhân viên Công ty
12. Duy trì hồ sơ và lập các báo cáo thống kê liên quan đến các dữ liệu liên quan đến nhân sự như hợp đồng lao động, Quyết định thuyên chuyển, hiệu suất;
13. Phối hợp với các phòng ban của công ty, đặc biệt là, làm việc trong sự hợp tác chặt chẽ với Sở Tài chính và Vụ Pháp chế để đối phó với C & B và các vấn đề pháp lý xã hội.
14. Làm việc trong quan hệ đối tác với Dịch vụ Lao động và xã hội Công đoàn, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn khảo sát tiền lương, bảo hiểm,

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. • Chịu trách nhiệm về chế độ, quyền lợi, thưởng – phạt… của nhân viên trong Công ty

2. • Hỗ trợ kịp thời và đưa ra phương hướng chuyên nghiệp trên góc nhìn của C&B
3. Provide timely and professional advice to the management in aspects of C&B
4. • Xây dựng và cập nhật các quy định của công ty, phù hợp với yêu cầu kinh doanh và mã Lao động
5. Develop and update company regulation in accordance with business requirements and Labor code
6. • Hỗ trợ để tiến hành đánh giá hiệu suất cuối năm và theo dõi đánh giá hàng năm cho tất cả các nhân viên
7. • Duy trì mối quan hệ tốt với các bên nội bộ và bên ngoài thông qua giao tiếp chuyên nghiệp
8. • Chịu trách nhiệm thực hiện biên chế hàng tháng và trợ cấp thôi việc cho tất cả các nhân viên của công ty
9. • Chịu trách nhiệm thực hiện bảo hiệm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài
10. • Thực hiện yêu cầu bồi thường bất kỳ lợi ích cho nhân viên nghỉ ốm, nghỉ phép chăm sóc con, nghỉ thai sản lợi ích nếu có
11. • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
12. • Thực hiện các thủ tục trên thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội ban hành, thực hiện tất cả các tháng, quý, báo cáo hàng năm
13. • Thực hiện làm hợp đồng & các quyết định cho nhân viên Công ty
14. • Duy trì hồ sơ và lập các báo cáo thống kê liên quan đến các dữ liệu liên quan đến nhân sự như hợp đồng lao động, Quyết định thuyên chuyển, hiệu suất;
15. • Phối hợp với các phòng ban của công ty, đặc biệt là, làm việc trong sự hợp tác chặt chẽ với Sở Tài chính và Vụ Pháp chế để đối phó với C & B và các vấn đề pháp lý xã hội.
16. • Làm việc trong quan hệ đối tác với Dịch vụ Lao động và xã hội Công đoàn, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn khảo sát tiền lương, bảo hiểm, vv.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: http://nghenghiep123.com/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

II. Tiêu chuẩn công việc Nhân viên chế độ chính sách

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên chế độ chính sách bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

15. Tuổi: từ 27 – 35, đã có gia đình (Yêu cầu bắt buộc)
16. Tốt nghi ệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Tâm lý hoặc Kế toán tài chính.
17. Ít nhất 3 – 5 năm kinh nghiệm làm lương & chế độ phúc lợi trong công ty có quy mô từ 500 nhân viên trở lên
18. Có kiến thức về: Luật lao động, Quy trình thuế, Quy trình C&B
19. Giao tiếp Tiếng Anh tốt
20. Kỹ năng quản lý (Lập kế hoạch, Quản lý, Giao tiếp)
21. Kỹ năng máy tính, đặc biệt với Internet, phần mềm Office, Words, Powerpoint, Excel

Để xây dựng một bảng tiêu chuẩn công việc bạn có thể tham khảo tài liệu sau: Mô hình KSAOs để xây dựng tiêu chuẩn công việc: http://nghenghiep123.com/xay-dung-tieu-chuan-cong-viec-theo-mo-hinh-ksaos

III. Lương và các chế độ Nhân viên chế độ chính sách

Tham khảo: 10 mẹo để có lương cao: http://nghenghiep123.com/10-meo-de-co-luong-cao

IV. Hướng dẫn tìm việc/tuyển dụng Nhân viên chế độ chính sách

Các bài viết sau sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi tìm việc Nhân viên chế độ chính sách:

• 10 cách phố biến tìm việc hiệu quả: http://nghenghiep123.com/10-cach-pho-bien-tim-viec-hieu-qua
• 11 loại câu hỏi phỏng vấn thường gặp: http://nghenghiep123.com/11-loai-cau-hoi-phong-van-xin-viec-lam
• 12 lỗi thường gặp khi phỏng vấn xin việc: http://nghenghiep123.com/12-loi-thuong-gap-khi-phong-van-xin-viec
• 10 bí mật để chiến thắng mọi cuộc phỏng vấn: http://nghenghiep123.com/10-bi-mat-de-chien-thang-moi-cuoc-phong-van
• 64 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và trả lời: http://nghenghiep123.com/64-cau-hoi-phong-van-va-tra-loi
• 7 mẫu đơn xin việc thường gặp: http://nghenghiep123.com/7-mau-don-xin-viec-thuong-gap
• 8 mẫu sơ yếu lý lịch thường gặp: http://nghenghiep123.com/8-mau-so-yeu-ly-lich-thuong-gap-cvresume

V. Đánh giá công việc Nhân viên chế độ chính sách

Tham khảo tài liệu liên quan:

• 11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc: http://nghenghiep123.com/11-phuong-phap-danh-gia-thuc-hien-cong-viec
• 10 mẫu đánh giá công việc: http://nghenghiep123.com/10-mau-danh-gia-thuc-hien-cong-viec

Share This Post

Recent Articles

© 2017 Nghề nghiệp 123. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS