Xây dựng tiêu chuẩn công việc theo mô hình KSAOs

1. Định nghĩa mô hình KSAOs

KSAOs (hay KSAs) là mô hình để đánh giá năng lực của cá nhân trong mỗi tổ chức.

KSAOs bao gồm các yếu tố: Kiến thức, kỹ năng, khả năng và các đặt tính khác mà các ứng viên/nhân viên phải có để thực hiện thành công một nhiệm vụ hay một công việc.

2. Các thành phần của KSAOs:

Kiến thức:  bao gồm các kiến thức cần thiết để thực hiện một hay nhiều nhiều vụ. Phần kiến thức có thể thể hiện dưới 2 dạng: bằng cấp và các khoá đào tạo hoặc cụ thể hơn là danh sách các kiến thức chi tiết cần phải có.

Kỹ năng: được hiểu là danh sách các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc, kỹ năng gồm: kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo…Kỹ năng được hình thành khi chúng ta học hỏi, đào tạo sau đó là thuần thục (thực hành) một loại công việc nhất định: thể hiện mức độ thuần thục của một hoặc nhiều thao tác.

Khả năng: là khả năng vốn có của một con người để thực hiện công việc: ví dụ khả năng ca hát, khả năng mang vác nặng,..

Các yếu tố khác: bao gồm phẩm chất cá nhân, tính cách, sở thích…

Ghi chú: một yếu tố quan trọng là kinh nghiệm, không đề cập trong mô hình này có lý do là vì một người kinh nghiệm 10 năm thợ may chưa chắc đã giỏi hơn một thợ may chỉ có 2 năm kinh nghiệm. Do vậy kỹ năng quan trọng hơn kinh nghiệm. Tuy vậy thực tiễn ở Việt nam hiện nay, kinh nghiệm vẫn đóng vai trò quan trọng trong tiêu chuẩn công việc vì chúng ta chưa phân tích và đánh giá mức độ của từng kỹ năng đối với một công việc (đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức).

Tác giả: Ngô Quang Thuật

Share This Post

Recent Articles

© 2017 Nghề nghiệp 123. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS